در اینجا فهرست کلیه محصولات تولیدی این کارخانه به همراه تصویر و توضیحات آنها قرار داده شده است. برای مشاهده تصاویر بزرگتر، بر روی تصویر آن کلیک کنید. همچنین می توانید کاتالوگ محصولات را به صورت کامل دانلود کرده و مشاهده نمایید. برای سفارش محصولات، اینجا کلیک کنید:

سفارش محصولات

(دانلود کاتالوگ)

b_200_150_16777215_00_images_products_01.jpg

آجر پلاک نمای نسوز انگلیسی 5.5 سانتی

ابعاد: 25 × 55 × 240

b_200_150_16777215_00_images_products_09.jpg

آجر پلاک نمای 6 سانتی قرمز - گلبهی

ابعاد: 60 × 100 × 200

b_200_150_16777215_00_images_products_02.jpg

آجر پلاک نمای نسوز انگلیسی 7 سانتی

ابعاد: 27 × 70 × 310

b_200_150_16777215_00_images_products_10.jpg

آجر پلاک نمای 6 سانتی قرمز

ابعاد: 20 × 60 × 260

b_200_150_16777215_00_images_products_03.jpg

آجر پلاک نمای نسوز انگلیسی 8 سانتی

ابعاد: 27 × 80 × 350

b_200_150_16777215_00_images_products_16.jpg

آجر نسوز شاموتی

ابعاد: 27 × 70 × 310

b_200_150_16777215_00_images_products_04.jpg

آجر پلاک نمای نسوز شاموتی

ابعاد: 25 × 55 × 240

b_200_150_16777215_00_images_products_14.jpg

آجر نسوز

ابعاد: 25 × 100 × 200

b_200_150_16777215_00_images_products_05.jpg

آجر پلاک نمای نسوز مشکی

ابعاد: 27 × 70 × 310

b_200_150_16777215_00_images_products_15.jpg  

آجر نسوز مربعی

ابعاد: 25 × 200 × 200

b_200_150_16777215_00_images_products_06.jpg

آجر نمای L نسوز انگلیسی 5.5 سانتی

ابعاد: 55 × 100 × 200

b_200_150_16777215_00_images_products_13.jpg

آجر نسوز شاموتی

ابعاد: 25 × 100 × 200

b_200_150_16777215_00_images_products_07.jpg

آجر نمای L نسوز انگلیسی 7 سانتی

ابعاد: 70 × 100 × 200

b_200_150_16777215_00_images_products_12.jpg

آجر نسوز کف

ابعاد: 60 × 120 × 240   و   40 × 100 × 200

b_200_150_16777215_00_images_products_08.jpg

آجر نمای L نسوز شاموی 5.5 سانتی

ابعاد: 55 × 100 × 200

b_200_150_16777215_00_images_products_11.jpg

آجر 10 سوراخه قرمز 4 طرف نما

ابعاد: 55 × 100 × 215